Bijdrage KNHS

Leden van Omlandia zijn ook automatisch lid van de KNHS, dit is verplicht. De bijdrage aan de KNHS is voor 2012 minimaal € 16,30. afhankelijke van je keuze kan dit bedrag oplopen. Voor informatie zie
de pagina rijverenigingen op de website van de KNHS, of de algemene informatie op www.knhs.nl
Opzeggen van het lidmaatschap van de KNHS dient voor 1 november van het lopende jaar te gebeuren, bij opzegging na 1 november is contributie over het volgende jaar verschuldigd !