Wat is mendurance

Mendurance is de aangespannen variant van endurance. Hoewel het aangespannen rijden van lange-afstandsritten in wedstrijdverband in Duitsland al sinds jaar en dag mogelijk is, was dit tot voor kort in Nederland officieel niet het geval. Dat was in 2007 voor het eerst. In dat jaar gold er een proefreglement, dat voor 2008 werd verlengd. Met de ingang van het nieuwe disciplinereglement Endurance & Mendurance per 1 maart 2009 is de aansluiting van de mendurance als KNHS-discipline een feit.

Uitgezet parcours
De hoofdzaak van het mendurancerijden is het zo snel en goed mogelijk afleggen van een uitgezet parcours, dat in afstand variëert, afhankelijk van de klasse waarin gereden wordt. Op dit moment is het mogelijk om in klasse 1 (tot 30 km), klasse 2 (tot 60 km) en klasse 3 (tot 90 km) te starten. Aan het eind van de rit moet het paard ‘fit to continue’ zijn. Dit betekent in het Nederlands letterlijk: fit genoeg om door te gaan. In de endurance en in de mendurance houdt dit in, dat de algehele conditie van het paard, in het licht van de reeds geleverde prestatie en de nog te leveren prestatie, voldoende is.

Conditie van het paard
Niet alleen de tijd, waarin het parcours wordt afgelegd is belangrijk, maar vooral ook de conditie van het paard bij de veterinaire controles. Hiervan zijn er vier tijdens de wedstrijd. Ten eerste voor de start. De algemene conditie van het paard wordt bekeken. De hartslag en ademhaling worden geteld en de dierenarts controleert het paard op tekenen van uitdroging en vermoeidheid. Ook wordt het paard beoordeeld in stap en draf op de monsterbaan. Alleen wanneer het paard volledig is goedgekeurd, mag er gestart worden.

Tijdens de wedstrijd (circa halverwege) wordt er een P/A-controle gehouden. Dit houdt in dat de dierenarts de pols en de ademhaling telt van het paard. De hartslag moet onder de 64 slagen per minuut zijn om door te mogen gaan. Zo niet, dan volgt er een verplichte rust van 15 minuten (waarin de rijtijd doorloopt). Wanneer er dan nog niet voldoende herstel is volgt uitsluiting. Deze controle wordt ook direct bij de finish uitgevoerd en ook hier gelden dezelfde regels als bij de P/A. Een half uur nadat de combinatie is gefinisht, worden dezelfde controles uitgevoerd als bij de voorkeuring. Het welzijn van het paard staat dus voorop en de resultaten van de controles spelen een grote rol bij de uiteindelijke plaatsing van de combinatie.

Mendurance is een vorm van paardensport, waar hoge prestaties door paard en menner moeten worden geleverd en zowel het paard als de menner terdege getraind moeten zijn. Uithoudingsvermogen, samenwerking, vertrouwen en verzorging zijn de sleutelwoorden voor succes.Immers: To finish is to win!